Paslaugos

Teikiame visas laidojimo, kremavimo ir palaikų gabenimo paslaugas:

 • Salės nuoma
 • Laidotuvių organizavimas
 • Kapų priežiūra
 • Dokumentų tvarkymas
 • Mirusiojo paėmimas iš namų ar ligoninės, pervežimas į šarvojimo salę
 • Mirusiojo aprengimas ir paruošimas šarvojimui
 • Portretų gamyba, fotografo paslaugos
 • Gedulinga muzika, giedoriai
 • Gėlės, vainikai, juostų užrašymas
 • Duobės iškasimas ir papuošimas
 • Velionio palaikų nešikai
 • Katafalko, mikroautobuso ar autobuso nuoma
 • Mišių užsakymas
 • Gedulingų pietų rezervavimas